Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Styrelse väljs på föreningsstämman.

Ordförande
Ej tillsatt
   

Ledamot
Ej tillsatt
      

Ledamot 
Ej tillsatt

 

Ledamot 
Ej tillsatt
 

Ledamot
Ej tillsatt

 

Ledamot
Ej tillsatt
 

Suppleant
Ej tillsatt
 

Suppleant
Ej tillsatt